Heeft u vragen? Neem dan contact op met de klantenservice van uitvoerder Susteen via e-mail: info@susteen.nl en telefoonnummer: 085-8085119

Hieronder vindt u alle informatie over de Stimuleringslening van Verduurzaam je Huis Valkenburg aan de Geul.

De stimuleringslening van Verduurzaam je Huis Valkenburg aan de Geul biedt particuliere woningeigenaren een voordelige lening voor energiebesparende maatregelen aan bestaande woningen in Valkenburg aan de Geul.

Stap 1

Je hebt het energieadvies en de offerte(s) voor de verduurzamingsmaatregelen ontvangen.

Stap 2

Je kan zelf kiezen of je de offerte accepteert of dat je bij een andere aanbieder een andere
offerte aanvraagt. Maak je geen gebruik van de offerte(s) van Susteen dan kan kom je niet in
aanmerking voor de gemeentelijke geldlening.

Stap 3

Als je de offerte(s) van Susteen wil laten uitvoeren dan kan je deze accepteren (eventueel onder de voorwaarde van het krijgen van financiering). Susteen neemt dan contact met je op voor het plannen van de uitvoering.

Stap 4

Als je de offerte van Susteen akkoord is, dan kan je voor de financiering van de
kosten kiezen:

 • Je kan de verduurzamingsmaatregelen met eigen geld betalen;
 • Je kan de geldlening van Verduurzaam je Huis Valkenburg aanvragen;
 • Je kan de verduurzamingsmaatregelen laten financieren op een andere manier:
  • bijvoorbeeld via de landelijke regeling van het Warmtefonds
   (https://www.warmtefonds.nl/particulieren) of de Duurzaam Thuis-lening van de
   provincie Limburg (www.duurzaamthuislimburg.nl).

De energieadviseur van Susteen kan u informeren over de verschillen regelingen en
financieringsmogelijkheden én over eventuele subsidies, maar mag u geen financieel advies
geven.

Hoe vraag je de lening aan?

Alle voorwaarden voor de lening op een rij

Om in aanmerking te komen voor de geldlening van Verduurzaam je Huis Valkenburg gelden de voorwaarden genoemd in de Verordening Stimuleringslening Verduurzaam je Huis Valkenburg 2022.

We zetten de voorwaarden hieronder op een rij. Bij tegenstrijdigheden tussen de tekst
hieronder en de Verordening geldt de tekst van de Verordening.

Bent u woningeigenaar?
 • Particuliere woningeigenaren van een bestaande woning in de gemeente Valkenburg aan de Geul kunnen voor een Stimuleringslening in aanmerking komen.
 • Huurders van dergelijke woningen zelf kunnen niet in aanmerking komen voor een Stimuleringslening. Wel de eigenaar van de huurwoning.

Bezoek de website www.duurzaamvalkenburg.nl voor meer informatie over deze lening.

Waarvoor kunt u een lening aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor het treffen van stimuleringsmaatregelen in of aan een bestaande particuliere eigendomswoning als aan één of meer van onderstaande doelen wordt bijgedragen:

 • Een besparing van het energiegebruik van de bestaande woning.
 • Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening
  van de bestaande woning.

U kunt alleen een geldlening krijgen voor de maatregelen en kosten zoals die zijn genoemd in artikel 3 van de Verordening en bijbehorende Maatregelenlijst. De maatregelen en kosten die u kunt financieren via de geldlening
kunt u aankruisen in het aanvraagformulier.

Hoe werkt het aanvraagproces?

Wilt u een Stimuleringslening, dan kunt u de aanvraag indienen via duurzaamvalkenburg.nl

 • De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.
  Als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, kent de gemeente de lening voorlopig toe. U ontvangt daarvoor een voorlopige toewijzingsbrief. De lening is dan dus nog niet definitief. U dient vervolgens een aanvraag in bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) via www.svn.nl. In de toewijzingsbrief van de gemeente staat hoe u de aanvraag bij SVn indient en welke informatie u daarvoor moet aanleveren.
 • SVn beoordeelt of uw aanvraag haalbaar is. Daarbij wordt onder andere een financiële toetsing uitgevoerd. Hierover ontvangt u bericht van SVn.
 • Als uw aanvraag haalbaar is, ontvangt u een offerte van SVn voor de lening.
 • U moet deze offerte ondertekenen en binnen 3 weken terugsturen naar SVn.
 • Bij een consumptieve lening gaat deze direct in, bij een hypothecaire lening pas als je langs de notaris bent geweest. Het leenbedrag komt beschikbaar in een bouwdepot. U ontvangt van SVn declaratieformulieren waarmee u de facturen van uw maatregelen kunt declareren.
Hoeveel kunt u lenen?

De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 incl BTW.

Welke soort leningen en rentetarieven zijn er?

Er zijn 2 soorten Stimuleringslening: de onderhandse Stimuleringslening en de Hypothecaire Stimuleringslening. De Stimuleringslening wordt verstrekt en beheerd door SVn. De Stimuleringslening kan in een onderhandse akte of in een hypothecaire akte worden opgemaakt. De gemeente bepaalt dit in het voorwaardelijke toekenningsbesluit.

1. Onderhandse (consumptieve) Stimuleringslening
Hiervoor komt u in aanmerking als het te lenen bedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 is (incl BTW) en u of uw partner minimaal 18 jaar oud is en maximaal 75 jaar oud is.

Rentetarief: 1,6 %.

Bij een lening van een bedrag tussen € 2.500 en € 7.500 en bedraagt de looptijd 10 jaar.
Bij een lening van een bedrag tussen € 7.501 en € 25.000 bedraagt de looptijd 15 jaar.

2. Hypothecaire Stimuleringslening
Hiervoor komt u in aanmerking als het te lenen bedrag minimaal € 2.500 maximaal € 25.000 (incl BTW) is en u of uw partner minimaal 18 jaar oud is. Er geldt geen maximum leeftijd.

Rentetarief: 1,0 %.

De looptijd is 25 jaar.

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening betaalt u eenmalig € 850 afsluitkosten aan SVn en de notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte. Mogelijk moet u ook kosten maken voor de opvraag van documenten die nodig zijn voor de toetsing van uw aanvraag door SVn.

Overige voorwaarden

Aanvullende voorwaarden om een lening te kunnen krijgen zijn onder andere:

 • Een particuliere woningeigenaar kan voor één geldlening voor één woning in
  aanmerking komen.
 • De werkzaamheden voor het (laten) uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen mogen niet gestart zijn voordat de aanvraag voor de lening is ontvangen door de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Ook mogen de materialen nog niet zijn aangeschaft voordat de aanvraag voor de lening is ontvangen.
 • De verduurzamingsmaatregelen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 3 van de Verordening en bijbehorende Maatregelenlijst en de aanvraag en/of aanvrager dient te voldoen aan de vereisten voor het in aanmerking komen voor de lening zoals gesteld in de Verordening.
Controle

De Gemeente Valkenburg aan de Geul behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs of in het geval van een vermoeden van misbruik te onderzoeken of de maatregelen zijn uitgevoerd.

Looptijd

De looptijd van de Verduurzaam je Huis regeling is van 1 november 2022 tot en met
maximaal 1 november 2024 of zoveel eerder het budget (zie hierna onder “budget”) op is.

Budget

Het maximaal beschikbare budget/subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,00 (inclusief BTW).

Subsidie

Bent u woningeigenaar en wilt u verduurzamingsmaatregelen uitvoeren, dan komt u voor deze maatregel(en) wellicht in aanmerking voor de ISDE-subsidie via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in, zie hiervoor de website van het RVO via www.rvo.nl. U kunt deze subsidie combineren met de Stimuleringslening. Informatie over subsidies kunt u krijgen via de energieadviseur.

Meer informatie over verduurzaming, besparen van energie, subsidies etc kunt u krijgen via uw energieadviseur. Onder andere hier vindt u ook extra informatie:

Privacy

In de privacyverklaring van de Gemeente Valkenburg aan de Geul (Privacyverklaring – Gemeente Valkenburg aan de Geul) kunt u lezen hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verwerkt tevens uw persoonsgegevens om de lening aanvraag in behandeling te kunnen nemen. In het Privacyreglement van SVn kunt u lezen hoe SVn omgaat met uw persoonsgegevens, deze is te vinden op de website van SVn(verwijst naar een andere website)(opent externe website).